دانلود مجله Wildlife Photography ژانویه ۲۰۱۵

دوستان عزیز سورن، سلام همونطور که در مطلب “دانلود مجله عکاسی – understanding ISO” هم اشاره کردیم ما قصد داریم تا مجله های روز عکاسی رو برای روئیت و دانلود شما عزیزان ارائه کنیم. در همین راستا این بار در این مطلب می خواهیم مجله Wildlife Photography ژانویه ۲۰۱۵ را به شما عزیزان معرفی و ارائه کنیم. همونطور که خیلی از شما می دانید Wildlife Photography یکی از شاخه های عکاسی است که تلاش می کند تا زندگی وحشی و حیات وحش را با تمام خصوصیات و شرایط خود مستند نموده و به نمایش در بیاورد.

تهیه تصویر از حیات وحش نیازمند توانایی و مهارت های بالایی است زیرا هر گونه ای که به عنوان سوژه عکاسی انتخاب می شود خصوصیت های خاص خود را داشته و برای اینکه بتوانید از آن بهترین تصویر ها را داشته باشید باید به سبک آن گونه پیش بروید. مهارت و توانایی های اینگونه عکاسان در کنار ابزار قدرتمند عکاسی مانند لنزهای ماکرو و لنزها و دوربین های مناسب برای فیلمبرداری در نقاط سخت و زیر آب و غیره همگی با هم منجر به خلق شاهکارهای هنری در زمینه Wildlife Photography می شوند. در ادامه ما جدیدترین مجله عکاسی مرتبط با این زمینه را برای شما عزیزان به نمایش گذاشته ایم و شما می توانید در صورت تمایل یا به صورت کامل یا در سه بخش مختلف (برای تسریع در دانلود) آنرا دانلود نمایید. امیدواریم که از این مجله لذت لازم را ببرید و ما را از نظرات خود بی بهره نگذارید.

http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp1-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp2-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp3-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl4-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp5-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp6-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp7-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp8-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp9-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp10-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp11-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp12-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp13-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp14-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp15-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp16-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp17-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp18-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp19-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp20-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp21-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp22-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp23-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp24-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp25-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp26-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp27-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp28-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp29-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp30-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp31-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp32-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp33-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp34-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp35-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp36-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp37-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp38-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp39-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp40-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp41-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp42-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp43-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp44-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp45-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp46-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp47-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp48-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp49-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp50-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp51-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp52-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp53-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp54-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp55-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp56-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp57-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp58-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp59-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp60-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp61-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp62-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp63-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp64-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp65-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp66-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp67-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp68-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp69-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp70-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp71-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp72-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp73-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp74-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp75-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp76-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp77-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp78-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp79-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp80-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp81-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp82-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp83-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp84-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp85-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp86-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp87-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp88-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp89-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp90-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp91-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp92-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp93-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp94-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp95-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wlp96-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl97-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl98-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl99-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl100-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl101-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl102-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl103-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl104-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl105-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl106-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl107-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl108-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl109-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl110-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl111-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl112-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl113-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl114-791x1024.jpg
http://sorenstudio.com/wp-content/uploads/2015/08/wpl115-791x1024.jpg

دانلود مجله Wildlife Photography ژانویه ۲۰۱۵

دانلود مجله Wildlife Photography ژانویه ۲۰۱۵ در سه بخش:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.